Skip to main content

Finanțe și Bănci


 • Domeniul:
  Finanțe
 • Specializarea:
  Finanțe și Bănci (FB)
 • Forma de învățământ:
  zi
 • Forma de finalizare:
  Licență universitară
 • Titlul acordat:
  Licențiat în Științe Economice

Prezentarea specializării

Profilul programului de studiu

Ce comportament au companiile? Cum funcționează piețele financiare? Cum interacționează sectorul financiar cu alte componente ale economiei?
Acest program de studii vă permite să înțelegeți modul în care funcționează sectorul financiar și să vă construiți o carieră în acest domeniu deoarece instituțiile financiare și de credit nu joacă doar un rol deosebit de important în economia mondială dar sunt și unele dintre cei mai importanți angajatori. Programul de studii Finanțe & Bănci a fost creat ca și răspuns direct la nevoia în continuă creștere de profesioniști, care prin pregătire și experiență, pot ajuta companiile, indiferent de dimensiunea acestora, să aibă succes pe o piață globală. Prin parcurgerea acestui program veți învăța și analiza modul în care companiile își procură și gestionează capitalurile, fundamentarea și aplicarea strategiilor financiare în sectorul public și privat, instituțiile care monitorizează și reglementează fluxurile financiare și utilizarea instrumentelor financiare, condițiile economice care le influențează și multe altele. Competențele dobândite vă vor permite continuarea pregătirii profesionale în cadrul programelor de masterat în finanțe.

Componențele practice

Programul de licență asigură o formare profesională de înalt nivel, oferind cunoștințele necesare stăpânirii unor metode și tehnici cantitative, statistice și financiare în domeniul gestiunii activelor firmelor, eficienței, eficacității și riscurilor la nivelul acestora, dezvoltării de aptitudini în domeniul investițiilor financiare, utilizării tehnicilor și instrumentelor specifice instituțiilor de credit, financiare și societăților de asigurări, cunoașterii instrumentelor de politică financiară (buget de stat, venituri și cheltuieli publice), stăpânirii tehnicilor de impozitare. Softurile specializate instalate în cadrul Ringului Bursier și a laboratoarelor din clădirea facultății vă oferă posibilitatea aprofundării practice a informațiilor acumulate pe parcursul anilor 2 și 3 la unele discipline. La sfârșitul anului II, stagiul de practică obligatoriu de 1 lună în firme, instituții financiare și de credit, societăți de asigurări și instituții publice contribuie la consolidarea cunoștințelor acumulate.

Oportunități profesionale

Programul de licență Finanțe & Bănci își propune să formeze absolvenți capabili:

 • să înțeleagă elementele fundamentale și particularitățile domeniului financiar cât și ale modelului de decizie multidisciplinara și să ofere soluții relevante mediului de afaceri, comunitarilor profesionale sau publice din care fac parte. În baza pregătirii realizate, viitorii absolvenți în Finanțe & Bănci vor putea lucra, cu prioritate, în departamentele financiare ale firmelor naționale și transnaționale, compartimentele financiare ale instituțiilor publice, instituții de credit, societăți de servicii de investiții financiare (SSIF), societăți de investiții financiare (SIF), fonduri de investiții, burse de mărfuri și valori, societăți de consultanță financiară, societăți de administrare a investițiilor, societăți de asigurări, societăți de leasing, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Banca Națională a României (BNR), etc. Concret veți putea opta pentru o carieră ca inspector/ referent de specialitate/economist în gestiune economică, inspector/referent în bănci/societăți de leasing/asigurări, ofițer credite, consilier clienți, analist financiar, analist/consultant de investiții, agent de servicii de investiții financiare, dealer, administrator de risc, inspector fiscal, comisar gardă financiară, inspector vamal etc.
 • să devină specialiști capabili să genereze soluții inovative, să aplice rezultatele studiilor întreprinse la provocările mediului de afaceri și să le disemineze în scopul dezvoltării economiei bazate pe cunoaștere. Absolvenții noștri se pot integra cu ușurință în sistemul preuniversitar și universitar din țară și străinătate cât și în diverse institute de cercetare.