Skip to main content

Management


 • Domeniul:
  Management
 • Specializarea:
  Management (M)
 • Forma de învățământ:
  zi
 • Forma de finalizare:
  licență universitară
 • Titlul acordat:
  Licențiat în Științe Economice

Prezentarea specializării

”Diferența dintre o țară bogată și una săracă este dată de managementul (și managerii) ei.”
Richard Farmer

Fundamentul specializării Management este așezat pe viziunea sistemică, integratoare, managerială și economico-financiară asupra lumii, atât la nivelul întregii societăți, cât și la nivelul organizațiilor, din orice sector al activității umane.

În urma parcurgerii programului de studiu Management, absolvenții noștri dobândesc setul complet de competențe și abilități manageriale pentru a conduce o organizație sau un departament al unei companii. Absolvenții specializării Management vor fi înzestrați cu capabilitățile necesare pentru a putea sprijini managerii în îmbunătățirea sistemului de management al oricărui tip de organizație, croindu-și astfel o carieră de succes întemeiată pe cunoștințe și pe experiență. Li se va pune la dispoziție și vor fi învățați să utilizeze concepte, tehnici, metode și instrumente de management performant, în orice firmă, instituție publică sau organizație din țară ori din străinătate. Acțiunea lor se bazează pe valori specifice managementului competitiv: atitudini și comportament proactiv, deschidere către nou, acțiune durabilă, orientare spre performanță, leadership și munca în echipă.

Curricula specializării Management este una modernă, corelată cu cerințele specifice mediului de afaceri. Ea oferă flexibilitatea și deschiderea necesară pentru ca absolvenții noștri:

 • să se poată integra rapid pe piața muncii, începând o carieră profesională de economist specialist în management sau
 • să poată iniția noi afaceri adoptând un comportament antreprenorial.

Dobândirea unor cunoștințe mai analitice, cu un grad de specificitate mai mare, este asigurată prin continuare studiilor la programe de masterat și ulterior de doctorat în domeniul managementului organizațiilor, în orice universitate din România sau din lume. Absolvenții care doresc să înceapă o cariera profesională pot ocupa posturi în firme mari, mijlocii și mici, instituții publice, ONG-uri, naționale și internaționale, din orice domeniu de activitate. Exemplificăm doar câteva dintre tipurile de cariere accesibile absolvenților noștri încă de la absolvirea studiilor de licenţă: economist referent în managementul resurse umane, în logistică, în activitatea comercială, în cercetare-dezvoltare, în funcțiunea financiar-contabilă, în proiectare-reproiectare operațiuni și în organizarea proceselor. De asemenea, pot acționa ca manager de proiect sau de produs în diverse domenii, analist sisteme de management, analist strategii, analist economico-financiar, consultant în management și organizare, formator-trainer în firme de consultanță managerială.

O carieră atrăgătoare pentru care dispun de competențele și abilitățile necesare este cea de întreprinzător, inițiator și manager al propriei firme. Tot mai mulți absolvenți ai filierei licență și masterat în management sunt oameni de afaceri de succes în propriile firme.