Skip to main content

Departamentul Economie și Modelare Economică


Director Departament

Conf. univ. dr. Ion IMBRESCU

Conf. univ. dr. Ion IMBRESCU

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Membri în Consiliul Departamentului

Prof univ. dr. Mihaela NEAMȚU

Prof univ. dr. Mihaela NEAMȚU

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Conf. univ dr. Ovidiu CIORÂCĂ

Conf. univ dr. Roxana IOAN

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Lect. univ. dr. Ruxandra Ioana PITORAC

Lect. univ. dr. Ruxandra Ioana PITORAC

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Departamentul de Economie şi Modelare Economică a fost creat în anul 2011 prin contopirea a două catedre din cadrul F.E.A.A.: Catedra de Economie (Microeconomie şi Macroeconomie) şi Catedra de Matematică şi Statistică.

Departamentul de Economie şi Modelare Economică are ca misiune: asigurarea desfăşurării unui proces de învăţământ la nivel european şi ameliorarea calităţii procesului învăţării, astfel încât să se ajungă la standardele de performanţă ale ţărilor din Uniunea Europeană; formarea competenţelor de bază pentru toţi (angajaţi, cadre didactice, studenţi), astfel încât pregătirea profesională ulterioară şi participarea la viaţa activă să se bazeze pe un edificiu cultural autentic; crearea unor condiţii speciale de învăţare şi a unor programe de cercetare şi dezvoltare personală şi stimularea motivaţiei intrinseci a studenţilor, asocierea acestora la organizarea şi gestiunea procesului de învăţare, realizarea unui învăţământ centrat pe student; stabilirea responsabilităţilor privind evaluarea internă şi asigurarea satisfacerii standardelor, cu referire la cele trei domenii consacrate prin metodologia A.R.A.C.I.S.: capacitate instituţională, eficacitate educaţională şi managementul calităţii; identificarea problemelor şi căutarea soluţiilor de îmbunătăţire a calităţii proceselor de învăţământ şi cercetare prin creşterea gradului de implicare al personalului Departamentului E.M.E. şi prin diseminarea şi aplicarea bunelor practici; evaluarea internă periodică, a contribuţiei individuale a fiecărui membru al Departamentului pentru întărirea responsabilităţii întregului personal; formarea la nivelul studenţilor a unor calificări bazate pe competenţe reale, utilizabile în carieră şi ameliorarea calităţii serviciilor educaţionale; compatibilizarea planurilor de învăţământ ale specializării de licenţă E.G.C.E. (pe plan naţional şi internaţional), de master S.E.E.I. precum şi identificarea şi implementarea unui raport optim între pregătirea fundamentală şi cea de specialitate; sprijinirea acţiunilor întreprinse şi promovarea tinerilor din cadrul Departamentului şi asigurarea unui echilibru echidistant între interesele studenţilor şi cele ale cadrelor didactice; refacerea echităţii în educaţie, mult afectată de degradarea condiţiilor de viaţă, de accentuarea discrepanţelor social-economice, segmentarea liantului social şi declinul general al serviciilor publice.

Obiectivul general urmărit este devenirea Departamentului un pol de performanţă a cercetării ştiinţifice şi a educaţiei universitare din România. Acest lucru impune: consolidarea poziţiei deţinută de Domeniul Economie/Economics (din cadrul F.E.A.A. şi, respectiv a U.V.T), ocupând locul al doilea după A.S.E. Bucureşti, conform clasamentului M.E.N., plasându-se însă în categoria A, cu referire la toate ciclurile de învăţământ superior (licenţa, master şi doctorat); creşterea vizibilităţii şi atractivităţii domeniului economie; obţinerea de resurse din exteriorul universităţii; creşterea reputaţiei corpului profesoral atât pe plan naţional, cât şi internaţional.

Obiective strategice specifice ale Departamentul Economie şi Modelare Economică (E.M.E.) sunt: atragerea unui număr sporit de absolvenţi de liceu cu o pregătire bună şi a unui număr semnificativ de studenţi masteranzi şi doctoranzi, în domeniul Economie, prin creşterea atractivităţii programelor de studiu (licenţa, master, doctorat), precum şi prin acţiuni de publicitate; creşterea nivelului calitativ a pregătirii profesionale a studenţilor absolvenţi a programului de licenţă: Economie Generală și Comunicare Economică astfel ca aceştia să deţină competenţe şi compatibilităţi cu absolvenţii de programe de studii similare de pe plan naţional şi internaţional şi, pentru adecvarea conţinutului învăţământului la cerinţele pieţei; adaptarea permanentă a curriculei la necesităţile mediului socio-economic, creşterea sub aspect calitativ şi cantitativ a activităţilor practice; creşterea gradului de operaţionalizare al activităţilor didactice; evaluarea corectă şi creşterea calităţii serviciului prestat de cadrele didactice; verificări şi corecţii în domeniul deontologiei profesionale; realizarea unui centru de cercetare în domeniul Economie, conform cu standardele naţionale de evaluare şi atestare; antrenarea mai multor studenţi şi masteranzi în activitatea de cercetare, şi continuarea specializării acestora prin realizarea de doctorate profesionale şi ştiinţifice, în domeniul Economie; creşterea vizibilităţii Departamentului E.M.E. prin acordarea unei atenţii sporite modului de prezentare a informaţiilor în cadrul avizierului şi site-ului Departamentului; consolidarea prestigiului Departamentului în ţară şi în străinătate şi asigurarea unei intensive colaborări cu comunitatea universitară şi ştiinţifică din ţară şi străinătate.

În ceea ce priveşte conducerea actuală a Departamentului E.M.E., aceasta este formată din: Prof.univ.dr. Laura Mariana Cismaş, în calitate de Director de Departament, şi Prof. Univ. Dr. Mihaela Neamţu, Conf. Univ. Dr. Ovidiu Ciorîcă şi Conf. Univ. Dr. Ioana Vădăsan, care formează Consiliul departamentului. În Consiliul facultăţii, departamentul este reprezentat de Conf. Univ. Dr. Ciprian Şipoş şi Conf. Univ. Dr. Ioana Vădăsan (pentru perioada 2012 – prezent). În Senatul universităţii, departamentul a fost reprezentat de Conf. Univ. Dr. Ion Imbrescu (în perioada 2012 – 2016) şi de Conf. Univ. Dr. Ciprian Preda (în perioada 2016 – prezent). Dintre membrii departamentului, Prof. Univ. Dr. Nicoleta Sîrghi deţine funcţia de prodecan al facultăţii, Conf. Univ. Dr. Ciprian Şipoş este directorul şcolii masterale a facultăţii, Conf. Univ. Dr. Ioana Vădăsan este coordonatorul programului Erasmus+ pe facultate.

Membrii departamentului reprezintă facultatea în Ministerul Cercetării și Inovării, în Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (A.R.A.C.I.S.) şi în conducerea Asociaţiei Facultăţilor de Economie din România (A.F.E.R.).