Skip to main content

Departamentul Management și Antreprenoriat


Director Departament

Conf.univ.dr. Marius Ioan PANTEA

Conf.univ.dr. Marius Ioan PANTEA

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Membri în Consiliul Departamentului

Prof.univ.dr. Ion LALA-POPA

Prof.univ.dr. Ion LALA-POPA

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Conf.univ.dr. Gabriela Lucia ȘIPOȘ

Conf.univ.dr. Gabriela Lucia ȘIPOȘ

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Conf.univ.dr. Cristian Gabriel BÎZOI

Conf.univ.dr. Cristian Gabriel BÎZOI

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Misiunea Departamentului de Management și Antreprenoriat constă în formarea viitoarelor generații de economiști români, capabili de a acționa ca manageri profesioniști în organizaţii complexe, competenți și competitivi pe plan internațional, doritori de a-şi îmbunătăți propria viaţă, dar și lumea din jurul lor.

Suntem bine pregătiți profesional, centrați pe studenții la a căror formare ca specialiști și oameni performanți, corecți și responsabili contribuim, animați de semnificația și importanța muncii noastre de dascăli. Suntem dedicați să furnizăm servicii educaționale de excelenţă, bazate atât pe teoriile cele mai recente, cât și pe experiența organizațiilor internaționale și românești, prin cercetare orientată către realitățile mediului românesc în contextul global. 

Vom acționa să creăm şi să dezvoltăm cunoştinţe, abilităţi şi valori etice caracteristice managementului organizaţional performant pentru toţi cei care parcurg o formă de pregătire profesională, universitară şi postuniversitară, la care membrii departamentului participă în calitate de cadre didactice.

Obiectiv strategic – consolidarea Departmentului de Management și Antreprenoriat ca şi centru de excelență academică, recunoscut național și internațional, în domeniul managementului organizațiilor moderne din toate sectoarele economice, sociale, culturale şi tehnologice.

Obiective specifice:

Formarea de economişti, viitori manageri de profesie, orientaţi spre excelenţă în afaceri, spre eficacitate şi eficienţă, cu profilul de competenţe dezvoltat în concordanţă cu nevoile identificate pe piaţa muncii şi cu cadrele naţionale ale calificărilor specifice specializărilor Management şi Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor, cât și celor specifice masteratelor și studiilor doctorale în domeniul Managementului și Administrării Afacerilor.

Ridicarea la un nivel calitativ de excelenţă a activității de cercetare științifică din diversele colective ale departamentului, prin validarea rezultatelor de cercetare prin publicarea în reviste cu impact internaţional, comunicarea la conferințe științifice de prestigiu sau prin transferul în mediul economico-social.

Dezvoltarea intensă a activităților de formare profesională continuă și de consultanță destinate companiilor și clienților individuali.

Extinderea relațiilor de colaborare academică la nivel organizațional și personal cu alte catedre, specialiști de profil din universități din țară și străinătate.

Îmbunătățirea vieții interne a Departamentului de Management și Antreprenoriat, creșterea calității vieții comunității academice (profesori, colaboratori externi și studenți) care aparțin Departamentului și dezvoltarea unei culturi bazate pe excelență, pe cultivarea responsabilității, transparenței și egalității de șanse.

Conf. univ. dr. Marius Ioan Pantea

Director de Departament